Društvene mreže · Internet marketing

Kako inteligentno upotrebiti podatke s društvenih mreža?

Prošle nedelje je održana Liderova konferencija “Marketing by numbers”, na kojoj se između ostalog govorilo i o društvenim mrežama i medijima

Luka Stepinac iz CROZ-a osvrnuo se na društvene mreže i kako se mogu na najbolji način iskoristiti. U prvom redu njihova aplikacija odgovara na pitanje kako se vaš brend ponaša na društvenim mrežama, te kakvo osećanje se veže za taj pojam.

– Možete saznati ko i na koji način piše o vama, ali pitanja ima više nego što će vam bilo koji alat odgovoriti. Mi smo se potrudili da pronađemo najbolje rešenje, a prednost našeg proizvoda je što podržava hrvatski jezik – istakao je Stepinac.

Unazad nekoliko godina polje društvenih mreža postalo je obavezno u svim većim kompanijama. Tu je nastao problem kako analizirati i skupiti sve podatke. Stepinac je pojasnio kako sistem funkcioniše.

marketingmarketing

– Koncept sistema je da dohvatamo u realnom vremenu podatke, pohranjuju se i obrađuju. Sam tekst se analizira i pokušavaju se izvući ključne reči i pronaći emociju vezanu za objave. Nakon toga se opet sve pohranjuje i dostupno je klijentima za analizu – dodao je.

Okupljenima je prikazan i primer aplikacije koja je pratila Evropske izbore. Podatke su prikupljali od aprila, a najviše se komuniciralo preko Facebooka. Objasnio je da se klijenti mogu odlučiti za tri varijante, a zavisi od preferencija.

Inspirativno predavanje održao je Rok Cuderman, direktor marketinga Petrol Slovenija. Objasnio je da do većine informacija dolaze preko svojih kartica lojalnosti i za plaćanje. Na taj način dolaze do velike količine podataka koje onda moraju obraditi.

– Podatke skupljamo kako bi ih analizirali i znali da prilagodimo marketinšku kampanju, te posledično da smanjimo troškove. Skupljamo tri grupe podataka demografske, bihevioralne i psihološke. Zbog velike količine morali smo napraviti centralno mesto za obradu koje funkcioniše odlično – rekao je Cuderman.

Važan deo u njihovom marketingu je predikativna analitika što je pojasnio na primeru iz prakse. – Kada smo imali akciju prodaje trambolina znali smo da kupci tih proizvoda imaju verovatno dvorište, te smo im onda nudili proizvode koji bi im mogao dobro doći. To je najosnovniji primer koji možemo koristiti – zaključio je Cuderman.

Kako inteligentno upotrebiti podatke s društvenih mreža objasnila je Milica Cetinić iz agencije Jasno i glasno. Najteže područje za merenje je raspoloženja klijenata, a ostalo sve se može meriti pomoću raznih algoritama.

– Vi morate otkriti na kojoj društvenoj mreži imate zajednicu koja vas prati i s kojom želite komunicirati. To nisu samo Twitter i Facebook, već morate koristiti druge. Kod komunikacije morate biti ažurni jer publika ne trpi da čeka odgovor. Morate biti spremno na to – rekla je Cetinić.

Istakla je da je bitno kako čitate podatke koje dobijete, te da nije cilj skupiti što više lajkova.

– Cilj je napraviti aktivnu zajednicu koja reaguje na vaše poruke. Trebate steći poverenje da nećete zloupotrebiti njihovo poverenje. Morate definisati smernice i biti svesni da morate proći među korake kako bi došli do tog statusa. Na društvenim mrežama ništa se ne događa preko noći – dodala je.

Drugi deo programa zaključen je okruglim stolom na kojem su učestvovali Luka Duboković iz BBDO-a, Ivana Mudrovčić iz Mazda Motor Croatia, Nikola Vrdoljak iz 404, te Siniša Waldinger iz Bruketa&Žinić.

– Jako volim brojke, a mislim da kreativci vole jer brojke nam olakšavaju posao. Najgori neprijatelj je kad ne znamo šta činiti, kada tapkamo u mraku. Brojke nas vode prema rešenju, ali treba istaći da loše kampanje nastaju iz nesigurnosti klijenata. Uz pomoć podataka i brojki eliminišemo komponentu straha. Ali isto tako ti podaci su doveli do toga da naš posao nikad ne završava – rekao je Waldinger.

S njim se složio i Luka Duboković koji je istakao da Kreativi se mora olakšati kako bi imali što kvalitetniju kampanju.

– Bitno je imati dobru saradnju s klijentima kako bi njihov budžet bio dobro iskorišćen. Nekad klijenti dolaze sa željama koje mogu dovesti do bacanja novaca. Komunikacija mora biti dvosmerna, ali mnogi ne žele da slušaju agencije. Mi na kraju izvršimo naloge, ali moramo upozoriti klijente da taj zadatak nećemo moći napraviti u okvirima koje oni žele – rekao je. Velike promene događaju se u svetu marketinga. Dolaskom društvenih mreža menja se koncept praćenja rezultata kampanje.

– Sada se sve događa u realnom vremenu i potrebno je reagovati puno brže. Pre se čekalo da kampanja završi i onda se krene u analizu. Sada imamo puno načina kako da kampanju usmeravamo. Imamo sve više podataka, ali to još uvek nije dovoljno- smatra Nikola Vrdoljak.

Mazda Motor Croatia kampanje podatke dobija skoro uvek s globalnog nivoa i tu nemaju previše uticaja, ali mogu pratiti uspešnost.

– Mi se ne možemo igrati sa samim oglasom, ali možemo prilagoditi malo kampanju i pratiti kakvi su rezultati. Mi imamo zadatu Kreativu, ali moramo pratiti zahteve za testnom vožnjom i proces od uzimanja projekta do konačne prodaje. To je na ono što možemo uticati – rekla je Mudrovčić. Zaključak okruglog stola je da još uvijek kaskamo za svetom, te da bi hrvatske kompanije morale početi više da koriste big datu. izvor: Advertajzer Srbija

Leave a Reply