Internet marketing

Ko to tamo klikće?

Uprkos savremenim e-marketinškim teorijama i stavovima vodećih stručnjaka u ovoj oblasti koji banerima kao sredstvu promocije u budućnosti (ali i sadašnjosti) ne daju prevelik značaj, baneri i dalje predstavljaju jedan od najznačajnijih reklamnih sredstava na Web tržištu

Promocija uz pomoć banera (engl. banner), predstavlja dominantan vid web advertajzinga, što govori i podatak da gotovo 60% on-line promocije upravo predstavljaju baneri. Uprkos savremenim e-marketinškim teorijama i stavovima vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, koji banerima kao sredstvu promocije, u budućnosti (ali i sadašnjosti) ne daju prevelik značaj, baneri i dalje predstavljaju jedan od najznačajnijih reklamnih sredstava na web tržištu. Kakva je budućnost ovog promotivnog alata i kako ga iskoristiti na najbolji mogući način?

Napomena:
Tekst je objavljen u 27. ( 01. mart 2004. ) broju časopisa EBIT koji izlazi kao podlistak magazina Ekonomist magazin

Šta kaže statistika?

Analize web saobraćaja na domaćim, a pogotovo stranim sajtovima (zbog mnogo većeg prometa), govore da je zapravo realan efekat promocije uz pomoć banera veoma mali, te gotovo neznatan. Statistika kaže da posetioci sajtova na kojima se nalaze baneri, u proseku kliknu na samo 0,5% ukupno prikazanih banera. Ovaj procenat može biti i mnogo manji, ali se uglavnog kreće od 0,1 do 1,4 procenata.

Pre upuštanja u detaljniju analizu, vrlo je bitno razjasniti i termine koji je koriste u ovoj oblasti, a koji su mnogima poprilično “zamagljeni”. Pre nego što i sami (vaša firma) krenete u web kampanju trebala bi da vam bude sasvim jasna razlika između prikaza banera (baner-impresije) i klika na baner (click-through CTR).

Često ćete u ponudi mnogih domaćih sajtova videti da prikazivanje vašeg banera tokom određenog perioda vremena iznosi toliko i toliko, ovo znači da plaćate samo prikazivanje vašeg banera na određenom broju stranica. Pri tome, niko ne garantuje da će posetioci i kliknuti na vaš baner na sajtu na kome se prikazuje i načiniti tzv. click-through (kanalisani dolazak na vaš sajt). Ovu drugu opciju gotovo da ne nudi ni jedan komercijalni sajt, jer je svima koji se bave on-line promocijom poznat veoma mali broj realizacije banera, a samim tim i njihovog profita. U praksi, vi recimo možete da uplatite prikaz vašeg banera tokom jednog meseca. Za tih 30 dana vaš baner može da se prikaže recimo 10.000 puta (na dobro posećenim sajtovima), shodno tome i gorepredočenoj statistici, ovo bi vam donelo oko 50 zainteresovani posetilaca (potencijanih potrošača) sa datog sajta.

Značaj click-through saobraćaja

Tih 50 posetilaca može da napravi veliki promet na vašem sajtu ili ostvari nekoliko značajnijih poslovnih ugovora (ukoliko prodajte proizvode ili uslige), ali i ne mora. Sa druge strane, i ovu brojku treba uzeti sa podozrenjem, jer click-through saobraćaj može da se uveća i veštački od strane sajta na kome se hostuje vaš baner (tj. njegovih vlasnika). Zato je jako bitno da vam se omogući određeni vid kontrole i uvid u statistiku web saobraćaja na sajtu koji hostuje vaš baner, kako ne bi platili i ono što nije zapravo ostvareno.

I click-through nije sve

Ipak, u web kampanji, ne morate se previše fokusirati na click-through saobraćaj, jer će u velikom broju slučajeva biti dovoljne baner-impresije. Sa ili bez click-through saobraćaja, možete iskoristiti prikaze banera za: privlačenje pažnje potencijalnih kupaca (partnera), izgradnju vašeg korporativnog brenda, identifikaciju naziva vaše kompanije, asocijaciju vašeg kompanijskog naziva i logoa sa određenim proizvodom ili uslugom.

I ovde može doći do sukoba interesa (kao i kod CTR-a), sajta na kome se prikazuje vaš baner i vas, kao onoga koji plaća po broju prikaza. Naime, interes vlasnika sajta je što veći profit, tj. što veći broj prikaza banera oglašivača, pa u nekim slučajevima imamo da neki sajtovi postave isti baner na više mesta, na istoj stranici što je vrlo negativno. Slično ovome, neki od njih postavljaju na istu stranicu veliki broj banera raznih oglašivača, čime oni više zarađuju, ali time gube oglašivači jer je njihov interes što veći broj klikova na njihov baner, a poznato je pravilo da se sa povećanjem broja banera na određenoj stranici smanjuje broj klikova na banere oglašivača. Ovo je samo jedna od mnogobrojnih zamki koje vrebaju na Internetu, a o kojima treba dobro porazmisliti.

Pri organizovanoj baner promociji ne treba ignorisati click-through cilj, ali ni svi baneri ne moraju biti dizajnirani da dovedu posetioca na sajt ili uvećaju direktnu on-line prodaju. Treba razmišljati o click-through saobraćaju kao o bonusu koji dobijamo od banera pri izgradnji on-line brand-a, jer efekti od ukupnog web oglašavanja mogu da uvećaju i off-line prodaju roba i usluga.

Click-through saobraćaj ka vašem sajtu možete uvećati, pa čak i prevazići prosečnih 0.5 procenata klikova, postavljanjem banera na sajtove koji više ciljaju na vašu grupu potencijalnih posetilaca-korisnika, odnosno koji su u tematskoj vezi sa vašim sajtom, fokusirajući pri tome vašu reklamnu poruku samo an određeni proizvod ili uslugu. Sa samo malo više truda, dobrog dizajna, ali i podrobne web analize, možete drastično povećati vaš click-through procenat.

Pitanje dizajna banera

Malo pre smo pomenuli i faktor dizajna. Sam dizajn banera je vrlo bitan, jer može privući posetioce, ili ih nasuprot ovome, odbiti od “klika”, tj. od posete vašem sajtu. Ukoliko u vašm web timu imate kvalifikovanog dizajnera, koji pri tome poznaje i zakonitosti web dizajna, tim bolje. Ukoliko nemate odgovarajućeg stručnjaka, razmislite o angažovanju nekog sa strane ko bi popunio ovaj vakuum. Možete honorarno, za relativno mala sredstva, unajmiti slobodnog dizajnera ili umetnika, a možete ih naći na nekoliko domaćih (web) dizajnerskih foruma (Designers Network, Elite Security …). Kod dizajniranja banera, praktično, nema granica u pogledu izgleda i grafičkog rešenja, ali postoje ograničenja u pogledu dimenzija i veličine banera. Baner treba da bude jedinstven, prepoznatljiv, upečatljiv, provokativan i neobičan, te kod potencijalnih posetilaca treba da izazove osećaj znatiželje, ali istovremeno, i sigurnosti i pouzdanosti. Šta god daod gore navedenih osobina privuče posetioca, prouzrokovaće to da vas zapamti i čak privuče da “uradi” click-through.

Kvalitet dizajna može veoma značajno da utiče na ukupnu efektivnost baner promocije, bez obzira na to šta je cilj promocije (branding, click-through…) .

Baner promocija, da ili ne?

U svakom slučaju odgovor je, da. Kao osnovno sredstvo on-line marketinga, baner je nezamenljiv u promociji vašeg sajta ili pojedinačnog proizvoda ili usluge. Da odmah kažemo, iako na prvi pogled, ova tema izgleda minorno, ona je veoma široka, višeslojna i kompleksna, tako da prevazilazi okvire jednog teksta. U prilog složenosti ove teme govori i podatak da na “Zapadu” postoji zanimanje “web baner dizajner” kojim se bave ljudi koji su se specijalizovali za promotivno sredstvo.

Leave a Reply