lobisti
Društvene mreže · Internet · Internet marketing

Lobisti koriste i digitalne medije kao kanale uticaja

Burson-Marsteller i Chapter 4 su objavili peto po redu istraživanje na temu efikasnog lobiranja u Evropi i otkrili veoma zanimljive razlike u stavovima političara i zvaničnika, od onih u EU institucijama i 19 zemalja članica, po pitanju toga ko su dobri, a ko loši lobisti, potrebe za novom regulativom i upotrebom novih, digitalnih medija kao kanala uticaja.

Čak 9 od 10 ispitanika je izrazilo slaganje sa izjavom “da etičko i transparentno lobiranje pomaže razvoju regulative i standarda” i najveći broj grupa lobista se smatra transparentnim u svom poslovanju (pre svega trgovinske organizacije, kompanije i NVO).

lobisti

Izdvajamo još neke podatke:
– Više od polovine ispitanika (53%) smatra da je neophodno registrovati lobiste na nivou zemlje.
– Trgovinske organizacije se smatraju najefikasnijim u poslovima lobiranja (62%), zatim slede profesionalne organizacije i NVO.
– U lobiranju su najmanje transparentni novinari (41% ispitanika) i advokatske kompanije (38%).
– Skoro polovina ispitanika nikada ne koristi Tviter u službene svrhe, a samo petina koristi Fejsbuk kroz svoj svakodnevni posao.
– Društveni mediji (47%) i tradicionalni mediji, uključujući medijske sajtove (po 26%), ne smatraju se mnogo korisnim.
– Većina ispitanika širom Evrope(56%) misli da lobiranje nije dovoljno regulisano u njihovoj zemlji.
– Korporativni lobisti su najsupešniji u sektorima energetike (68%) i farmacije (60%), dok su najefikasniji NVO lobisti u domenu zaštite životne sredine (52%) i ljudskih prava (49%).
– I korporativni i lobisti iz NVO sektora su najmanje uspešni u maloprodaji (13%) i robi široke potrošnje (15%).
– 48% ispitanika navodi da NVO nisu dovoljno transparentne u vezi sa interesima koje predstavljaju, dok 56% misli da NVO svoje stavove zasniva na emocijama, više nego na činjenicama.

Za više informacija, kompletna publikacija je dostupna na sledećoj adresi http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/.

Leave a Reply