socials
Internet marketing

Native Advertising – budućnost oglašavanja

Uobičajena praksa svuda u svetu da se pod rubrikom koju potpisuje redakcija, zapravo krije PR tekst, odavno je poznata pod nazivom “advertorial“, ili native advertising.

Digitalna era pomerila je ovaj trend nekoliko koraka dalje. Danas se i napoznatiji listovi poput Forbes, Atlantic Media ili Washington Post, uključuju u native oglašavanje.

socials

Forbes je čak postao primer ove prakse tako što je pre dve godine industrijalizovao koncept “native advertajzinga” stvaranjem BrandVoice-a koji omogućava marketarima da se direktno povežu sa Forbsovom publikom kreiranjem sadržaja i učestvovanjem u razgovorima na Forbsovoj digitalnoj izdavačkoj platformi.

Faktički, Forbes je omogućio marketarima da upravljaju sadržajem ovog sajta (CMS) tako što će kreirati sadržaj po volji. Komercijalni aranžman obuhvata cene koja variraju od $50,000 do $100,000 mesečno.

Razvoj novih formata u oglašavanju se čini još komplikovanijim kada je potrebno doneti odluku o tome koji je prihvatljiv a koji ne. Konačno, o tome treba da odluči urednik, što nas dovodi do pitanja u kojoj meri komercijalizacija upravlja sadržajem medija?

Leave a Reply