Internet · Internet marketing

Održan seminar: ”E-mail marketing i praktična primena”

Seminar koji definiše tačne procedure koje treba primeniti, da bi uspešno projektovali, pokrenuli i obradili jednu Internet marketing kampanju, po drugi put održan je 20.05.2011. godine u Privrednoj komori Beograda. U ulozi suorganizatora našli su se Udruženje poslodavaca Srbije ”Poslodavac” i Udruženje ”Klub prvih žena”.

O E-Mail marketing centru, kao i o tehnologijama projektovanja, pokretanja i obrade Internet marketing kampanje, govorili su i dali odgovore na brojna pitanja i nedoumice, Nebojša Skenderović i Boris Teodosijević. U okviru seminara, preko 350 prijavljenih privrednika i preduzetnika, imalo je priliku da sa predavačem kao i ostalim učesnicima, razmene iskustva sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, i kroz otvoren i direktan razgovor dodju do zajedničkih stavova i novih rešenja.

Leave a Reply