Internet · Internet marketing

Oglašavanje na digitalnim medijima učestvuje sa 25% u globalnom budžetu

Prema eMarketer, oglašavanje na globalnom nivou iznosiće $545.40 milijardi u 2014. Ukupni troškovi oglašavanja će tako porasti za 5.7%, što je dvostruko veći rast u odnosu na predhodnu godinu kada je iznosio 2.6% 

Do ovako velikog rasta je došlo iz nekoliko razloga. Pre svega, u 2014. smo imali dva velika sportska događaja – Zimske olimpijske igre i Svetski fudbalski kup, ali je posebno važnu ulogu odigrao stalni rast on-line i mobilnog oglašavanja, čemu su oglašivači ove godine posvetili veliku pažnju. 

Na listi zemalja koje prednjače u rastu, daleko najveće budžete za oglašavanje imaju SAD, koje će prema predviđanjima eMarketer-a do kraja godine potrošiti preko $180 milijardi ili skoro jednu trećinu od ukupnih davanja na globalnom nivou. Troškovi za oglašavanje u SAD na taj način će biti i najveći po glavi stanovnika – $565 u proseku. 

media

Primera radi, Kina će u istom period potrošiti samo $37.01 po glavi stanovnika. 

Dugoročno gledano digitalni kanali distribucije oglasa će nastaviti da rastu i postaće glavni razlog budućeg rasta oglašavanja u svetu. eMarketer očekuje da će troškovi na digitalno oglašavanje u svetu porasti za 17.7%, ili ukupno $140.15 milijardi, čime će, po prvi put, akumulirati čak oko 25% od ukupnih troškova oglašavanja u svetu. 

Leave a Reply