Internet · Internet marketing

Oglašivači protiv Google-Yahoo sporazuma

Moćna američka Nacionalna asocijacija oglašivača (ANA) žestoko se usprotivila najavljenom “paktu” kompanija Google i Yahoo kada je reč o mogućnosti jedinstvenog oglasne platforme na pretraživačkim portalima ova dva medijska giganta.

ANA se već obratila američkom ministarstvu pravde sa hitnim zahtevom da se preispitaju odredbe ovog dogovora o saradnji. Skrenuta je pažnja da bi realizacija ovog sporazuma omogućila kompanijama Google i Yahoo kontrolu nad više od 90 procenata oglasne ponude na pretraživačkim portalima.

ANA smatra da bi realizacija ovog sporazuma onemogućila tržišno nadmetanje u ovoj oblasti i vodila značajnom povećanju moći na tržištu i potencijalno, istovremeno, vodila ka povećanju cena. ANA među svojim članicama ima kompanije poput: American Express, Anheuser-Busch, General Motors, Procter & Gamble i Wal-Mart.

Leave a Reply