Internet marketing

Oglasna mreža ZepterADS uvela in-text oglase

Oglasna mreža ZepterADS obogatila je ponudu za oglašivače i portale uvođenjem in-text oglasa. U pitanju su web oglasi integrisani u tekstove na sajtovima kao podvučene reči koje pokreću reklamu. Spadaju među najefektnije vrste internet oglašavanja, kada je u pitanju ciljanje potrošača, uticaj na kupovnu nameru, kao i razvoj svesti o brendu i proizvodu.

U odnosu na klasične internet kampanje, istraživanja su pokazala da za 4 do 5 puta povećavaju svest o brendu. Kod kupaca koji su videli in-text oglase gde se komunicirao proizvod, kupovna namera je povećana za 68 odsto. Predstavljaju odličnu mogućnost i za portale da dopune svoj oglasni portfolio jednostavnim uključivanjem u postojeći sadržaj, bez potrebe za pravljenjem dodatnih oglasnih površina.

In-text oglasi prikazuju se u tekstovima na portalu, u formi podvučenih reči koje su po značenju povezane sa kampanjom oglašivača. Prelaskom kursora preko njih, automatski se otvara oglas, koji može da bude u formi banera, 3D, video ili tekstualnog oglasa sa slikom ili bez. Posetilac portala odlučuje da li će otvoriti oglas, kliknuti na njega i otići na web stranu oglašivača, ili ga jednostavno zatvoriti pomeranjem kursora sa podvučene reči.

Leave a Reply