Internet marketing

Online oglašivači više neće plaćati oglase koje niko nije video

Industrija online oglašavanja se od svog nastanka susreće sa problemom naplate oglašivačima i onih prikaza oglasa koje korisnici nisu zaista videli.

Sve do sada su se prikazi računali tako što su se brojali (i naplaćivali) svi servirani prikazi, čak i ako nisu bili na vidljivoj poziciji na ekranu.

Digitalni mediji, sa njihovom metrikom serviranih prikaza, nisu omogućavali uvid u broj prikaza koji su zaista ostvarili uticaj i bili vidljivi. Standard vidljivih prikaza omogućava relevantno merenje i donosi značajno poboljšanje efikasnosti.

online_phone

Sada je globalno predstavljen novi standard vidljivih prikaza za display oglase i Httpool Srbija je prilagodio svoju dosadašnju metriku novom industrijskom standardu.

Inicijativa “Merenje koje ima smisla/ Making Measurement Make Sense (3MS)”

pokrenuta je u februaru 2011. od strane Američke asocijacije reklamnih agencija (4A’s), Nacionalne asocijacije oglašivača (ANA) i Interactive Advertising Bureau (IAB)  sa ciljem da pruže oglašivačima metriku i modele koji će im pomoći da na bolji način alociraju svoje budžete između digitalnih i ostalih medija i da sa većom sigurnošću ulažu sredstva u digitalne medije.

Prvi princip ove inicijative je da se pređe na standard vidljivih/potvrđenih prikaza i da to postane industrijski standard.

Štaviše, oni su predložili definiciju vidljivog prikaza koja podrazumeva da 50% oglasa bude vidljivo minimum tokom jedne sekunde i očekuju da do kraja 2014. finalizuju standard vidljivog prikaza i za video oglase.

Vidljivi prikazi pružaju veću efikasnost i relevantnost.

ComScore istraživanje u 2013. je pokazalo da 46% prikaza nije vidljivo i taj broj prikaza nikad ne dosegne do posetilaca određenog internet sajta.  U Httpool-u smo analizirali koji je procenat oglasa, u našem regionu, koji ne budu viđeni tokom kampanja i taj broj je zabrinjavajuće visok i kreće se u rasponu od 37 do 47% u zavisnosti od internet sajta.

Sa druge strane, naplaćivanje po vidljivom prikazu obezbeđuje relevantnu osnovu za analizu oglašivačkog učinka, zasnovanom na prikazima koji su ostvarili uticaj. Ovaj standard omogućava još precizniji  frequency capping (ograničavanje prikazivanja po posetiocu)  koji dodatno povećava efikasnost.

Httpool preko svoje oglasne platforme još od 2008, mnogo pre standardizacije u ovoj oblasti, koristi metriku vidljivih/potvrđenih prikaza i oglašivačima na taj način  naplaćuje kampanje (do sada je Httpool u svojoj platformi kao vidljive/potvrđene prikaze računao samo one koji su minimum 2 sekunde bili u vidnom polju posetioca).

Od marta 2014. Httpool je počeo da računa vidljivim sve one prikaze oglasa koji su vidljivi više od 50% najmanje jednu sekundu, u skladu sa novim globalnim stanradom.

Leave a Reply