Internet · Internet marketing

“Online PR” predavanje Denisa Vilkoksa na Novosadskom sajmu

“Online PR” je bila tema predavanja profesora odnosa s javnošću dr Denisa Vilkoksa, sa Univerziteta u San Hoseu (SAD), koje je održano u četvrtak, 15. oktobra u Kongresnom centru “Master” Novosadskog sajma.

Jedan od deset najboljih stručnjaka za odnose s javnošću u Novi Sad je došao kao gost Društva Srbije za odnose s javnošću – Centra za odnose s javnošću Novog Sada, Fakulteta tehničkih nauka i Novosadskog sajma.

Pred više od stotinu slušalaca govorio je o važnosti popularnih društvenih mreža, kao što su -“Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, “Podcast”… – To su novi mediji – decentralizovani, jeftini, brzi, direktni, demokratizovani, višesmerni – pred kojima kompanije i njihovi PR sektori ne bi trebalo da zatvaraju oči. Zadatak „novog“ PR-a jeste da se uključi u “online” život, da bude proaktivan i interaktivan, otvoren za kritiku i višesmernu komunikaciju. Ne kontrolisati poruku, slušati, negovati ideju o uključivanju klijenata u izgradnju kompanije, interakcija s medijima, to je nova medijska era, rekao je između ostalog, dr Vilkoks.

Govorio je i o takozvanim “online sobama za vesti”, pojmu “press room” ili “newsroom” kao o nečemu što što bi trebalo da bude deo svake korporativne web stranice, blogovima koji bi morali da budu obavezni deo online PR-a svake kompanije – zbog činjenice da ih 75% novinara koristi kao izvor informacija oko kojih grade editorijale, i o izazovima interneta.
Denis Vilkoks, koji je od prošle godine počasni član Društva Srbije za odnose s javnošću, do subote 17. oktobra učestvuje u radu Međunarodne konferencije Društva za odnose s javnošću koja se održava u Subotici.

Leave a Reply