Internet marketing

Osnovana Sekcija za odnose s javnošću na internetu (Online PR)

Odlukom Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću, 31. marta 2010. godine, osnovana je nova sekcija DSOJa Odnosi s javnošću na internetu (Online PR).

“Zaista sam srećna što i formalno u okviru našeg Društva postoji sekcija za online PR. Obzirom na to da kako svetska, tako i evropska i regionalna PRaksa upućuju na sve značajniji udeo u delu kominiciranja upravo putem interneta pokušaćemo da u okviru nove sekcije adresiramo najznačajnije trendove, iskustva i PReporuke koje se tiču internet komunikacijske PRakse.

Zamisao je da se okupljamo u kontinuitetu i polemišemo o svim važnim pitanjima, nedoumicama i potencijalnim teškoćama koje nužno prate sve novine.

Svako okupljanje biće pre svega interaktivno, a ono što želim je da u sinergiji naš posao učinimo uspešnijim, a rezultate efikasnijim.

Takođe, u okviru sekcije predstavljaćemo interesnatne naslove svetskih autora na temu online PR-a, kao i interesantne članke i određene multimedijalne sadržaje iz kojih se, sa što manje investiranog vremena, može dosta naučiti”- rekla je Dragana Đermanović.

Leave a Reply