osnove digitalnog marketinga
Internet · Internet marketing

Osnove digitalnog marketinga

Ovaj kurs je sačinjen prema preporuci IAB Europe o znanju potrebnom da se ovlada osnovama digitalne industrije i da se polaznici uvedu u materiju do nivoa na kome će umeti da prepoznaju i razumeju sve najznačajnije pojmove i koncepte digitalnog marketinga, odnosno da steknu neophodno predznanje za dalje profesionalno usavršavanje u ovoj industriji.

osnove digitalnog marketinga

Cilj ovog kursa je da:

– predstavi polaznicima osnovne koncepte u interaktivnom digitalnom marketingu, njihovu svrhu i upotrebu;

– omogući jasno razumevanje tržišta digitalnog marketinga, komunikacijskih kanala, modela plaćanja, elemenata digitalne kampanje, te glavnih igrača i njihovih uloga na tržištu;

– upozna polaznike sa najboljim primerima i mehanizmima iz internacionalne prakse digitalnog oglašavanja.

Program kursa

 

 

Teme koje pokriva

1 Tržište digitalnog marketinga
• Pregled tržišta digitalnog marketinga
• Glavni igrači i njihove uloge na tržištu

2 Digitalni kanali komunikacije
• Display oglašavanje
• Oglašavanje na pretraživačima (SEO, SEM)
• Marketing na društvenim mrežama
• Mobilni marketing
• Ostalo (kontekstualno oglašavanje, direktni marketing, content marketing i PR, affiliate itd.)

3 Faze digitalne kampanje
• Brief, strategija, planiranje, implementacija
• Tipovi oglasa i odredišnih stranica
• Analitika i optimizacija
• Primeri dobrih kampanja

4 Praktični deo

 

Kome je namenjen?
Ovaj kurs se obraća svim onima koji žele da izgrade čvrstu osnovu u oblasti digitalnog marketinga, upoznavanjem sa njegovim fundamentalnim principima, i onima koji žele da steknu samopouzdanje kada govore na ovu temu ili rade sa digitalnim kanalima:

• Marketinški profesionalci koji su specijalizovani za komunikaciju putem tradicionalnih medija koji žele da uvedu inovacije u svoju profesionalnu praksu;

• Menadžeri malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede efikasnost svoje promocije i ROI;

• Studenti koji žele da steknu osnov za uspešnu karijeru u digitalnom marketingu (jednoj od najdeficitarnijih profesija na domaćem, ali i svetskom tržištu);

• Novi kadrovi marketinških odeljenja i agencija.

 

Uslovi upisa
Polaznici bi trebalo da poseduju osnovno razumevanje marketinških i poslovnih pojmova, kao i osnovno poznavanje interneta i osnovne terminologije u ovoj oblasti (npr. Internet pretraživač, brauzer, veb sajt i sl.)

Leave a Reply