E-servisi · Internet · Internet marketing

PayPal najavio početak rada u Srbiji tokom 2010. godine

Američka kompanija eBay Inc. u komunikaciji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije najavila je uključivanje Srbije u svoj sistem PayPal tokom 2010. godine.

Zbog sve većih i izraženijih potreba građana Srbije za korišćenjem usluga elektronskog platnog prometa u zemlji i inostranstvu, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je tokom 2009. godine ostvarilo više kontakata sa zainteresovanim korisnicima, domaćim bankama i stranim firmama koje pružaju usluge posredovanja u sigurnom obavljanju finansijskih transakcija putem Interneta, kao što su PayPal, MoneyBookers i slični.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je je u saradnji sa Narodnom bankom Srbije otklonilo sve nedoumice u pogledu pružanja pomenutih servisa, a u saradnji sa lokalnim komercijalnim bankama razrađuje se način pružanja usluga elektronskog platnog prometa građanima Srbije.

Kako je kompanija eBay Inc. u komunikaciji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo ranije najavila, tačan datum početka funkcionisanja PayPal usluge u Srbiji ove godine zavisi isključivo od dinamike koju ova kompanija odredi u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će nastaviti i dalje da pruža podršku domaćim i stranim firmama u prevazilaženju svih eventualnih administrativnih prepreka u vezi sa uvođenjem usluga iz oblasti elektronskog poslovanja za građane i firme u Srbiji.

One thought on “PayPal najavio početak rada u Srbiji tokom 2010. godine

  1. Vladimir

    Ovde se zapravo ništa ne kaže – ni kad, ni kako, ni zašto… ne razumem… ovo je nešto što ljudi koji “vise” na Internetu čekaju, ali vest koju ste objavili nema vrednost – ništa ne govori (osim da postoje eBay, Min. fin. i NBS).

Leave a Reply