Društvene mreže · Internet · Internet marketing

Poslovni online nastup u okviru društvenih mreža i društvenih medija

U utorak, 1 marta, Srpska asocijacija menadžera je za svoj članove organizovala treći radni doručak sa McCann Grupom na temu digitalnih komunikacija.

Pred oko 40 članova SAM, predavanje na temu: “Poslovni online nastup u okviru društvenih mreža i društvenih medija” održao je Stojanović Tihomir, E-PR Executive agencije McCann Erickson PR. Prezentacija je imala za cilj da predstavi mogućnosti za kreiranje i efikasno upravljanje internet nastupa kompanija, njenih proizvoda i usluga u okviru društvenih mreža i društvenih medija u cilju upravljanja online reputacijom i keiranja verne zajednice.

Predstavljeni su najveći svetski servisi, njihove globalne i lokalne statistike, trendovi za 2011. godinu i uspešni primeri realizovanih online kampanja.

Leave a Reply