Internet · Internet marketing

Povećavaju se ulaganja u internet marketing

U odnosu na prvi kvartal 2009. godine Etarget Srbija beleži rast prodaje i profita od 267 %. U uslovima u kojima se tržište oglašavanja oporavlja rast prodaje predstavlja očekivani razvoj uspešnog poslovanja.

„I u drugom kvartalu ove godine prema podacima Etargeta ulaganja u internet marketing i oglase na internetu rastu. Finansijski rezultat od 267 % rasta prodaje posledica je osvajanja visokokvalitetnog medijskog prostora te optimizacije postojećeg medijskog inventara čime je CTR klijentskih kampanja značajno pospešen. Svi ovi činioci pozitivno će uticati na oglašivače koji će sada moći povećati budžete jer ovime dobijaju još kvalitetniji promet posetilaca na svojim sajtovima“, kaže Vlastimir Čobrda, country manager Etargeta.

Popularnost kontekstualne PPC reklame poslednjih 5 godina je u porastu. Sve više kompanija okreće se ovom vidu oglašavanja u cilju komunikacije sa tržištem i promocije proizvoda i usluga. Počev od 2007. godine kada je Etarget stupio na tržište, broj zadovoljnih klijenata neprekidno se uvećava. Uprkos finansijskoj krizi u prvoj polovini 2010. godine zabeležen je značajan priliv novih klijenata i to iz sektora telekomunikacija. Među novim oglašivačima najviše je usluga vezanih za internet provajdere i web hosting, dok je priliv novih web shopova koji se oglašavaju u sistemu Etarget konstantan.

Do kraja godine planiramo nastavak rasta broja klijenata jer po našim rezultatima zemlje jugoistočne Evrope polako izlaze iz krize. Oglašivači shvataju prednosti online oglašavanja naspram ulaganja u tradicionalne medije te očekujemo porast ulaganja u tržišne komunikacije na webu i u idućoj godini.

Leave a Reply