Internet · Internet marketing

Preko Faceobook-a do klijenata

Meritor Media, agencija za odnose sa javnošću i prva specijalizovana za kompanije sa područja informacionih tehnologija, pokrenula je tzv. social media relations uslugu za svoje klijente. Usluga je pokrenuta na temelju sve snažnijih zahteva domaćih i stranih firmi za osnaživanjem njihovog prisustva na Internetu. Jedan od prvih koraka bilo je i nedavno predstavljanje vlastite grupe na trenutno najvećoj i najbrže rastućoj mreži Facebook, koja danas, samo tri nedelje nakon predstavljanja, broji sedamdesetak aktivnih članova, novinara koji prate zbivanja klijenata Meritor Medije i ovim putem.

O važnosti korišćenja novih kanala komunikacije govori i istraživanje agencije Forrester, prema kom generacije ljudi od 18 do 40 godina očekuju da im se pružaoci usluga obrate upravo putem društvenih internets mreža. Istraživanje spomenute agencije pokazalo je kako su tzv. generacija Y (od 18 do 26 godina) i generacija X (od 27 do 40 godina), najviše zainteresovane za primanje poruka i komunikaciju sa ponuđačima usluga putem društvenih internet mreža.

Nova usluga Meritor Medije za klijente podrazumeva niz aktivnosti koje se mogu implementirati na Internetu, poput objave saopštenja za javnost putem RSS kanala, prilagođavanja saopštenja društvenim medijima do upotrebe tzv. Crowdsourcing procesa pri kreiranju, razvoju i testiranju usluga te proizvoda do svih ostalih interaktivnih sadržaja.
Ovakvim načinom rada, kompanijama je omogućen direktan kontakt sa korisnicima te dodatna izgradnja publiciteta u novim medijima.

Meritor Media je prva regionalna PR agencija koja je svoj rad usmerila na tehnološke kompanije. Povećanjem broja konsultanata i klijenata, ova firma proširuje fokus vlastitog poslovanja i na finansijsko tržište te industriju transporta i logistike. Na tržištu je prisutna od 2002. godine, a danas se ubraja među 15 vodećih reginalnih agencija za odnose sa javnostima.

Leave a Reply