Internet · Internet marketing

Prihodi Googlea od oglašavanja iznad predviđanja

Google Lego 50th Anniversary InspirationGoogle  je izvestio o kvartalnoj dobiti višoj od očekivanja analitičara sa Wall Streeta, a sve na krilima snažnih prihoda od oglašavanja na Googleovim stranicama koji su ovom internet divu pomogli sa nadvlada pesimizam koji je zasenio čitav tehnološki sektor

U četvrtom kvartalu Google je zabeležio pad neto dobiti na 382 miliona dolara, ili 1,21 dolar po deonici, sa 1,21 milijarde dolara ili 3,79 dolara po deonici godinu dana ranije, usled troška vezanog za njegova ulaganja u Clearwire Corp. i Time Warner Inc-ovu jedinicu AOL. Isključivši jednokratne stavke, dobit je iznosila 5,10 dolara po deonici, premašivši prosečna očekivanja analitičara o dobiti u visini 4,95 dolara.

Prihodi su istovremeno porasli 18 posto na 5,7 milijardi dolara – ni senka nekadašnjih 50-postotnih stopa rasta, ali za analitičare i dalje odraz snažnih aktivnosti  sa obzirom na ekonomske  okolnosti i pad korporativnih ulaganja u oglašavanje.

Leave a Reply