Internet · Internet marketing

Rastu prihodi od online oglašavanja u Japanu

Prihodi od onlajn oglašavanja u Japanu su tokom 2007. godine povećani za 25 odsto i po prvi put su pretekli prihode od oglašavanja u magazinima. Prihodi od web oglašavanja su zauzeli treće mesto iza televizije i novina i u permanentnom su porastu.

U poređenju sa stalnim rastom koji beleži web oglašavanje prihodi od oglašavanja u novinama su zabeleđili pad od 5,2 procenta u odosu na prethodnu godinu, na radiju je pad 4,2 odsto, a u agazinima četiri odsto.

Jedan od glavnih razloga za ovakav porast prihoda od onlajn  oglašavanja je sve veća prisutnost širokopojasnog interneta, koji omogućava prijem kvalitetnog signala preko kompjutera ili mobilnih telefona.

Leave a Reply