Internet · Internet marketing

Regionalna nagrada za internet marketing stiže u Beograd

Agencija McCann Erickson Public Relations osvojila je nagradu “Zlatna web marketing kampanja u 2008.” za projekat “Allen Carr’s Easyway To Stop Smoking Widget”

Beograd 06.03.2009. Internacionalni žiri regionalne internet marketing konferencije “Web strategija” www.webstrategija.com/04/ sastavljen od internet marketing profesionalaca dodelio je juče u Zagrebu nagradu “Zlatna web marketing kampanja u 2008.” agenciji za odnose sa javnošću McCann Erickson Public Relations iz Beograda za kampanju “Allen Carr’s Easyway To Stop Smoking Widget” rađen za klijenta “Allen Carr’a Easyway To Stop Smoking centar Beograd”.

Umesto da se iskoriste uobičajene mogućnosti koje internet pruža kao medij (plasiranje saopštenja u online medije, podsticanje blogera da pišu o metodi, itd) odlučeno je da su u ovoj kampanji primeni gerila pristup. Ideja je bila da se kreira, omogući njegovo preuzimanje sa sajta klijenta i ispromoviše softverčić sa nekoliko korisnih funkcionalnosti i dopadljivog izgleda (desktop widget) koga će korisnici interneta preuzimati, instalirati na svoje računare i preporučivati jedni drugima. Na odgovarajući način i diskretno on će davati vezu sa Allen Carr’s metodom i isticati njene vrednosti.

Po ovom konceptu koji je agencija MCcan Erickson PR razvila u saradnji sa klijentom, kolege iz Interactive sektora agencije McCann su dizajnirale a agencija Fifoconsult je isprogramirala „Allen Carr’s Easyway To Stop Smoking Widget“. On omogućava prikazivanje kalendara i sata u koordinaciji sa računarom na koji je instaliran. Tu je i logo klijenta i link na njegov sajt.

Omogućena je naravno instalacija na različitim konfiguracijma PC računara a prilikom instalacije odabira se status – pušač ili nepušač. U zavisnosti od odabranog statusa pojavljuje se drugačije grafičko rešenje a nepušači su nagrađeni i skinovima za različita godišnja doba. Suštinska vrednost widgeta za klijenta su motivacione poruke koje se diskretno na njemu smenjuju. One su prilagođene osnovama metode i predstavljaju uprošćenje motivacionih poruka kojima se terapeuti obraćaju pušacima tokom terapije. Razlikuju se na pušačkoj i nepušačkoj varijanti widgeta.

Posle testiranja preuzimanje widgeta omogućeno je sa adrese www.allencarr.co.yu/widget da bi potom bila sprovedena PR kampanja širokoh razmera uz korišćenje raznih offline i online alata. Centralni događaj kampanje bilo je predstavljanje widgeta sredinom aprila 2008. godine pred novinarima koji prate zdravstvo, internet, informacione tehnologije a bio je ovo i prvi put da je agencija pozvala na dogadaj značajan broj uticajnih blogera. Sem toga o widgetu se “raspravljalo” na forumima, chat animatori su radili svoj posao na chat servisima a iskorišćen je i potencijal Facebook društvene mreže, odnosno grupa koje podržavaju odluku da se postane nepušač ili se zalažu za zabranu pušenja u javnim prostorima.

Pošto je poslovni cilj klijenta da realizuje što veći broj terapija a komunikacioni ciljevi se postavljaju u skladu sa njim rečenica “Najviše poziva za terapije od kada poslujemo u Srbiji imali smo posle promocije widgeta!”, koju je nekoliko meseci posle promocije izgovorio Miloš Raković rukovodilac Allen Carr’a Easyway To Stop Smoking centar dokaz je uspešnosti ove gerila online marketing kampanje.

Ovu nagradu su dobile i agencije Moj blog grupa, Zenith Opimedia i Escape studio.

Leave a Reply