Internet marketing

RSS kao reklamno sredstvo

Masovnom pojavom RSS izvora i odgovarajućih softverski alatki koje su korisnicima omogućile brzu agregaciju sadržaja prema sopstvenom izboru, stvoren je potpuno novi pogled na globalnu mrežu i poprilično nova praksa korišćenja Weba

RSS se sada gotovo ustalio kao novi “servis” Interneta, kao što su to već web, e-mail, ftp… Većinu postojećih blogova na Internetu moguće je koristiti (čitati) na dva načina; putem WWW-a i putem RSS sadržaja i korišćenjem odgovarajućih RSS agregatora.

Već sada se blogovi koriste u različitim advertajzing kampanjama, posebno političkim, što pomaže u održavanju blogova (materijalno – troškovi hostinga, bandwidth-a), a u nekim slučajevima donosi i pristojnu zaradu.

Međutim, problem nastaje kada se blogovi prate samo putem RSS sadržaja, jer tada ka čitaocu ide samo “suvi” XML, što uvećava protok, i to bez mogućnosti prikaza reklama koje donose prihode.

Ipak, izgleda da blogeri neće biti više uskraćeni za eventualnu zaradu zahvaljujući kompaniji RSS Ads i njenom servisu. Za sada prikupljaju se zainteresovani blogeri koji će da ponude reklamni prostor u sopstvenim RSS sadržajima. Nakon izvesnog vremena oni koji to žele, moći će da zakupe prostor u većem broju RSS-a, preko RSS Ads kompanije.

RSS MENJA NAŠ POGLED NA INTERNET

Masovnom ponuda RSS izvora, i vezano za ovu ponudu, odgovarajućih softverski alatki koje su korisnicima omogućile brzu agregaciju sadržaja prema sopstvenom izboru, stvoren je potpuno novi pogled na globalnu mrežu i poprilično nova praksa korišćenja Weba.

Korisnik sada ima mogućnost da izabere izvore prema sopstvenim intresovanjima, potrebama i željama, jednostavnim dodavanjem linka izvora u neki od brojnih RSS agregatora. Ovim, na neki način, korisnik stiče utisak da dobija veću kontrolu nad izborom ogromne količine informacija koje nudi mreža jer on bira samo onaj podskup informacija (izvora) koji ga zanima.

Do momenta pojave RSS agregacije korisnik je, da bi došao do željene informacije morao je da prođe kroz more informacijskog šuma prepunog sporednih stvari, reklama, banera i sl., da bi došao do onog traženog. Jedine alatke za agregaciju (pored pretraživača) bile su bookmark liste, jednostavne liste linkova koje bi morali da ispratimo kako bi proverili postojanje novih informacija. Otvoriš browser i besomučno klikćeš na linkove iz listinga, te se zatim spremiš na poprilično čekanje da se sve to učita.

I tako svaki put (svaki dan). Ali to nije sve, klik na link jednog izvora znači još bar tri-četiri klika i ekstra vreme, a da ne kažem i dodatne troškove. Zaista zamorno i nepotrebno.

Agregacija instant informacija ispostavila se kao potreba i kao generalno rešenje. U svojoj osnovi i pretraživači su neka vrsta kolektivnih, globalnih agregatora informacija. Uz pomoća “paukova” i raznoraznih softverskih agenata prikupljaju što je moguće veći broj podataka, kako bi korisnicima na zahtev pružili linkove ka izvorima.

“Jednokorisnički” agregatori nam omogućavaju da samo jednom komandom (ili samo pokretanjem aplikacije) za kratko vreme dođemo do saznanja o tome šta je to novo i izmenjeno na mreži od našeg poslednjeg boravka. Nema potrebe za brojnim kliktanjem, otvaranjem mnogobrojnih prozora i silnim scroll-ovanjem stranica. Sve je tu, na dohvat ruke, u instant formi.

S korisničke strane, super optimizacija surfovanja, a sa druge strane � strane provajdera informacija, oglašivača i opšteg marketinškog aspekta, potpuno nepovoljna situacija. Nema “realnog” posetioca, nema prolaska kroz Home i ostale stranice, što znači da nema ni (kvalitetnog) Web saobraćaja na sajtu, a pri tom “otkida” se dobar deo bandwidth-a.

Ipak, postoji rešenje, koje se sastoji u pružanju inicijalne, delimične informacije putem RSS feed-a, najčešće naslova i podnaslova, te dodatno abstrakta. Ovako restriktivni sadržaji morali bi da budu tako koncipirani da zaintrigiraju korisnike da posete sadržaje od interesa na izvornoj Web lokaciji. Ovim rešenjem je i “vuk sit, a i ovce su na broju”, korisnici na zahtev dobijaju tražene podatke, a provajderi sadržaja ne ostaju uskraćeni za pravu posetu.

BLOKIRANJE RSS REKLAMA

U gornjim redovima dotakao sam se i marketinškog potencijala RSS-a, koji može biti zaista veliki, ali kako se ispostavlja, biće sve teže i ostvariti ga.

Naime, većina postojećih newsagregator-a ima implementiranu bar neku vrstu mehanizama za “pročišćavanje” dolaznih RSS “talasa”. Zahvaljujući prirodi i formi XML-a, vrlo je lako izvršiti separaciju bitnog od “nebitnog” i zatim rezultat plasirati krajnjim korisnicima.

Na nesreću oglašivača, po svedočenju samih autora, većina newsreader-a poseduje neku funkciju za filtriranje RSS paketa, od kojih neki čak poseduju i ad-blokatore. Jason Kottke je u zapisu Blocking RSS advertising intervjuisao developer-e najkorišćenijih RSS newsreader-a u kojima su oni predstavili sopstveni pogled na ovaj problem. Prema njihovim izjavama, ako ne već sada, u bliskoj budućnosti će poput web browser-a, svi newsreader-i omogućiti korisnicima potpuniju kontrolu nad prikazom RSS sadržaja.

Leave a Reply