Internet · Internet marketing

Seminar o merenju posećenosti Web sajtova

Posle više od godinu dana rada na verifikaciji prodatog tiraža štampanih medija i priznanja i podrške međunarodne asocijacije IFABC, ABC Srbija je usvojila kriterijume i standarde i obavila sve pripreme da započne merenje poseta i na web  sajtovima u Srbiji.

Prvi seminar na temu „Uvođenje ABC sertifikata za verifikaciju poseta na vebsajtu“ održan je juče 12. juna u 13 časova u prostorijama Asocijacije medija Srbije. Seminaru je prisustvovalo preko pedeset  urednika i keratora online izdanja dnevnih novina i predstavnka najposećenijih sajtova.

Ovom prilikom ABCE (ABC Electronic) je upoznao prisutne sa procedurama i načinom odita web lokacija, ali i sa najnovijim svetskim trendovima u ovoj industriji.

Leave a Reply