Internet · Internet marketing

Snajper.rs – novi domaći web servis za e-marketing

Snajper.rs je novi web  servis namenjen onima koji žele da se predstave, reklamiraju i zarade na Internetu, pre svega vlasnicima web sajtova, oglašivačima i oglašivačkim agencijama. Zahvaljujući novom servisu vlasnici sajtova koji preko svojih sajtova nude mogućnost oglašavanja na njima, pružajući na uvid njihove statistike preko servisa Google Analytics i prosleđivanju određenih informacija potencijalnim klijentima – oglašivačima.

Još više, servi je usmeren na oglašivače i oglašivačke agencije – na osnovu upita, Snajper nudi određene podatke i statistike preko servisa Google Analytics, koje im omogućavaju da što preciznije i ciljano osmisle i prezentuju svoju Internet marketinšku kampanju.

Prilikom kreiranja bilo kog media plana najviše vremena odlazi na traženje pravih mesta za reklamiranje. Snajper tu dolazi do izražaja. Zahvaljujući podacima u svojoj bazi podataka, Snajper pravi izveštaje po kriterijumima koje ste sami postavili: tip sajta (forum, blog, portal itd), teritorijalna ciljanost, polni i starosni kriterijumi, sadržaj sajta (kućni ljubimci, građevina, fotografija, sport itd.) i naravno posećenost.

Servis Snajper je nastao iz potrebe da poveže lepo i korisno – odnosno da poveže vlasnike sajtova, oglašivače i na kraju kupce/korisnike usluga.

Svakog dana, svuda u svetu ljudi koriste Internet i posećuju različite sajtove, koriste određene usluge. Pitanje je kako tačno utvrditi šta ljudi rade na Internetu, sortirati ih u odgovarajuće grupe prema interesovanjima i povezati se sa njima.

Snajper pruža mogućnost zainteresovanima da saznaju ko, kada, gde, kako, koliko provodi vremena na Internetu kao i mnoge druge informacije, a na osnovu toga mogi da odluče na koji način i gde će promovisati svoj proizvod ili uslugu.

Sa druge strane, vlasnici sajtova mogu na jednom mestu besplatno da postave svoj sajt ili više njih i sačekaju da ih potencijalni oglašivač kontaktira.

Leave a Reply