Internet marketing

Uspostavljanje RSS reklamnih standarda

Napori u pravcu standardizacije novog Internet promotivnog kanala

Uvidevši veliki potencijal koji nosi RSS kao sve relevantniji advertajznig medijum, tri kompanije koje se bave plasmanom oglasnog RSS prostora Pheedo, Feedburner i Syndicate IQ, udružile su se u nastojanju da standardizuju metriku (sistem merenja efektivnosti) i veličinu reklama unutar RSS feed-ova kako bi trasirali marketinški put ovom relativnom novom promotivnom kanalu.

Kompanija Pheedo se udružila sa firmom Iupload (Web content managment) u cilju kreiranja novog RSS sistema koji implementira organizovano plasiranje reklama.

Svi zainteresovani (vlasnici Web sajtova, blogova…) preko ovog sistema mogu da serviraju i prate reklame, odnosno njihovu efektivnost kroz merenje (i naplatu) broja impresija, click-trough-a i drugih akcija korisnika.

Marketing snaga RSS-a

Nakon utrošenih 5 meseci na istraživanja na temu RSS marketinga Rok Hrasnik je upravo objavio e-knjigu Unleash the Marketing & Publishing Power of RSS (cena 39,95$) u kojoj autor detaljnije objašnjava pojam RSS marketinga, kao i njegov potencijal.

Knjiga je izuzetno značajna jer predstavlja pionirski poduhvat u ovoj oblasti, a njen značaj uvećava činjenica da veliki broj oglašivača i stručnjaka iz Web marketing branše, nije potpuno upućen u prednosti (kao i nedostatke) ovog ekstra promotivnog kanala.

Publikacija sadrži 550 strana sa 33 intervjua sa priznatim RSS ekspertima i praktičarima, te preko 50 primera iz prakse i saveta tipa “korak-po-korak”.

Leave a Reply