Internet · Internet marketing

Zaštita dece od nekorektnih onlajn oglašivača

Svetska Federacija oglašivača ( World Federation of Advertisers – WFA) razvila je vodič za vlasnike brendova koji sa decom imaju onlajn komunikaciju.

Vodič – instrukcije za ponašanje su pripremljene nakon istraživanja sprovedenih na tržištima Brazila, Kine, SAD i Velike britanije, a zasnivaju se na obavezi oglašivača da “ne uznemiravaju” decu. WFA očekuje da se onlajn oglašivači pridržavaju instrukcija a od lokalnih zajednica da reaguju ako pravila ne budu poštovana

Leave a Reply