Internet

Internet može da sačuva izumiruće jezike

Oko polovine od 7000 jezika može u potpunosti nestati krajem 21.veka. Ipak socijalne mreže kao štu su Facebook, Twitter, YouTube, a takođe sms poruke mogu spasiti izumiruće jezike, smatraju lingvisti.

Inicijativa Nacionalnog geografskog društva pod nazivom Enduring Voices ima za cilj upravo očuvanje jezika na kojima govori veoma malo ljudi u svetu. U okviru projekta se pojavilo 8 takozvanih “govornih” rečnika. Sada ti rečinici imaju više od 2400 audio snimaka i više od 32000 reči jezika koji su pod pretnjom nestanka. Lingvisti planiraju da “digitalizuju” još veći broj jezika.

Leave a Reply