Internet

Internet.org projekat interneta za ceo svet

Mark Cukerberg, osnivač i direktor Facebooka, najavio je početak projekta internet.org, globalnog partnerstva koje za cilj ima da obezbedi internet konekciju za 5 milijardi ljudi. Internet.org je globalno partnerstvo najvećih tehnoloških lidera, neprofitnih ogranizacija, loklanih zajednica kao i eksperata koji će raditi zajedno da omoguće pristup internetu 2/3 populacije koja ga trenutno nema.

Deljenjem alata, resorsa i najboljih studija slučaja, Internet.org partneri će raditi na rešenjima u tri glavna sektora: pristupačnost, efikasnost kao i razvijanje novih biznis modela. Kao jedna od kompanija osnivača ovog projekta, Ericsson će se aktivno priključiti radu na projektima, deljenju znanja i pokretanju industrije i vladinih institucija kako bi ceo svet bio online. Pored Ericssona i Facebooka, partneri na ovom projektu su Nokia, Samsung, Opera, Mediatek i Qualcomm.

Leave a Reply