Internet

Internet ostaje bez adresa za manje od godinu dana

Internet će za oko godinu dana  ostati bez slobodnih adresa, izjavio je predsednik Američkog registra za internet brojeve (American Registry for Internet Numbers, ARIN), Džon Karan. Sličan stav izneo je nedavno i Vinton Serf, Google-ov glavni jevanđelista za internet.

Razlog njihove zabrinutosti je eksplozija podataka koja će zahvatiti veb zahvaljujući senzorima, pametnim napojnim mrežama, RFID privescima i drugim izvorima podataka koje donosi “internet stvari” (Internet of Things). Pored toga tome će doprineti i sve veći broj mobilnih uređaja koji se povezuju na internet i visok godišnji rast sadržaja koji generišu korisnici.

Trenutno se većinom koristi internet protokol verzije 4 (IPv4) čije su adrese ograničene na 32 bita, što znači da jedinstvenih adresa ima nešto preko četiri milijarde. IPv6 je sledeća generacija tog protokola koja koristi adrese sa 128 bitova pa prema tome podržava i daleko veći broj jedinstvenih adresa.

Karan kaže da je za raspodelu ostalo još 6% adresa i da će one biti potrošene za manje od godinu dana. To je problem s kojim će prevashodno morati da se nose davaoci internet usluga i telekomi, ali će i ponudioci sadržaja kao što su GoogleFacebook takođe morati da obezbede prelazak sa IPv4 na IPv6. Za sada se taj prelazak odvija polako.

Nove inicijative kao što je “internet stvari”, usmeravaju se da koriste IPv6 a ne IPv4, a postoji i solidna podrška velikih internet kompanija. Google je već većinu svojih usluga prebacio na IPv6 čemu je posvetio i posebnu stranu na kojoj kaže da je IPv6 značajan za nastavak zdravog i otvorenog funkcionisanja interneta, da će omogućiti inovacije i njegov dalji rast.

Google je u junu održao i konferenciju posvećenu uvođenju protokola IPv6 i pozvao davaoce internet usluga da pređu na IPv6 kako bi se izbeglo stvaranje crnog tržišta internet adresa. Na njoj je i Facebook objavio da je počeo da ga koristi. (IKT servis)

Leave a Reply