Internet

Internet prihodi američkih izdavača još ne pokrivaju gubitke iz štampe

Prihod koji američki novinski izdavači ostvaruju preko Interneta ne može da nadoknadi gubitak prihoda koji se seljenjem oglasa na drugu platformu nanosi štampanim izdanjima. Prema istraživanjima koje je sprovela kompanija Pau Research Centar na svaki dolar prihoda dobijenog putem Interneta gubi se sedam dolara prihoda u štampanim izdanjima.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 2010. do 2012. godine, a bazira se na poverljivim podacima prikupljenim od 38 listova iz šest različitih grupacija. Istraživanje je, takođe, pokazalo da ovi listovi i dalje čak 92 odsto svojih prihoda realizuju po osnovu objavljivanja oglasa u štampanim izdanjima.

Leave a Reply