Internet

Internet registar Srbije odabrao konsultantsku kuću za analizu tržišta

Upravni odbor RNIDS-a je na sednici 15. oktobra 2013. doneo Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju nabavke konsultantsih usluga pri izradi Strategije RNIDS-a i zaključenje ugovora sa ponuđačem “Stata.rs” d.o.o. iz Beograda, kao najbolje rangiranim u postupku nabavke.

RNIDS je 10. septembra 2013. uputio javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku konsultantskih usluga za izradu SLEPT, SWOT i analize domaćeg i regionalnog internet tržišta. SLEPT analiza treba da obuhvati definisanje društvenih, pravnih, ekonomskih, političkih i tehnoloških okvira u kojima RNIDS posluje.

rnids

SWOT analiza podrazumeva definisanje unutrašnjih snaga i slabosti koje utiču na ostvarenje ciljeva, kao i definisanje prilika i opasnosti koje postoje u spoljnom okruženju.

Leave a Reply