Internet · Provajderi

Internet servisi RGZ za građane Beograda

Pomoćnik gradonačelnika Danilo Bašić i član gradskog odbora Marija Leković razgovarali su sa direktorom Republičkog geodetskog zavoda, Nenadom Teslom o nastavku saradnje dve institucije.

Nakon nedavne posete više od 50 predstavnika Grada Beograda koje su predvodili pomoćnici gradonačelnika, gradski arhitekta, veći broj predsednika gradskih opština i rukovodioci sekretarijata tokom koje su predstavnici Republičkog geodetskog zavoda prezentovali internet servise RGZ-a, na jučerašnjem sastanku se razgovaralo o detaljima Protokola o saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Grada Beograda koji bi trebalo da bude potpisan u narednom periodu.

Pomoćnik gradonačelnika Danilo Bašić istakao je značaj Republičkog geodetskog zavoda koji sa svojim podacima o vlasništvu i prostoru pruža osnov za nove investicije na području Grada Beograda, a direktor Republičkog geodetskog zavoda Nenad Tesla predočio je prednosti koje bi mogao da ima Grad Beograd korišćenjem internet servisa koje je omogućio Zavod.

Prepoznato je više oblasti u okviru kojih je potrebno omogućiti razmenu podataka i informacija i zaključeno da se saradnja mora unap

Leave a Reply