Internet

Internet stvara zavisnost kao i cigarete i alkohol

Dva odvojeno provedena istraživanja pokazala su da se velik broj ljudi bez interneta oseća usamljeno te pokazuju znakove zavisnosti. Odavno više nismo vezani samo za računare ako želimo samo da prokrstarimo globalnom mrežom – kada smo napolju koristimo pametne telefone, a sve povoljnija cena mobilnog interneta omogućava nam da budemo umreženi i na (od)moru putem prenosnih račuanra, netbooka, pametnih telefona i tableta.

U takvoj situaciji – kada nam je Internet zaista uvek i stalno dostupan, pitanje je kako bi ljudi reagovali ako neko vreme ne bi imali pristup mreži – da li bi im laknulo što su ponovno ‘slobodni’ ili bi nastala panika zbog nemogućnosti provere e-maila, Facebooka, Twittera ili internet stranica koje svakodnevno posećujemo.

Poslednje istraživanje kompanije Intersperience koje je sprovedeno nad više od 1000 ljudi (starosti između 18 i 65 godina) u Velikoj Britaniji pokazalo je da je većina internet korisnika bliža ovom drugom scenariju pa ih se više od pola (53 posto) oseća ‘uznemirenim’ ako nemaju mogućnost spajanja na internet, dok se njih 40 posto oseća usamljeno ako ne mogu biti online.

Sa druge strane, oko 23 posto ispitanih kaže da bi se, kada ne bi imali vezu sa mrežom, osećali slobodno.

Slično je istraživanje sprovedeno i na 200 studenata University of Marylanda koji su se takođe trebali da se odreknu interneta i tehnologije na 24 sata.

Nakon toga oni su svoje dojmove o ‘offline danu’ pisali na blogovima, te je velik broj njih napisao kako su se osećali napušteno i usamljeno, takođe pokazujući znakove zavisnosti.

Leave a Reply