Događaji · Internet

Internet teoretičar Endrju Kin na konferenciji SEEWEB 2010 u Beogradu

Najintrigantniji internet teoretičar današnjice odgovara na pitanje “Kako preduzeća mogu imati koristi od Interneta”.

Organizacioni odbor prve međunarodne konferencije o poslovanju na internetu SEEWEB 2010. koja se od 4. do 6. juna održava u Beogradu objavio je danas program koji se može pogledati na adresi www.serbia-today.com. Ova konferencija je, za razliku od stručnih skupova internet profesionalaca koji se održavaju kod nas, namenjena prvenstveno poslovnim ljudima, posebno iz sektora malih i srednjih preduzeća.

Cilj organizatora je da im se kroz studije slučajeva uspešnih internet projekata i situacija kada su mogućnosti interneta iskorišćene za unapređenje poslovanja pokaže kako je moguće uštedeti ili zaraditi, pa i proširiti se na nova tržišta, čak i u doba sveopšte krize. Tako će gospodin Kosta Andrejevič vlasnik Zlatare Andrejević pokazati kako novi kanali komunikacije mogu da se primene za unapređenje tradicionalnog posla kakav je njegov, dr Borislav Miljanović generalni direktor agencije za odnose sa javnošću McCann Erickson Public Relations će objasniti šta usluga “Real Time Clipping” koju omogućavaju internet tehnologuje znači za savremeno poslovanje, a gospodin Attila Urban iz Slovačke kompanije Etarget pokazaće kako da se racionalno troše budžeti namenjeni oglašavanju na internetu a ipak postignu željeni rezultati.

Pored domaćih učesnika značajan deo konferencije posvećen je primerima iz Hrvatske u kojima je naglasak na pokretanju profitabilnih internet poslova. Tako će gospoda Mladen Malik, na primeru lokalnog gradskog portala www.ezadar.hr, i gospodin Tomislav Car pokazati na primeru sajta www.studentski-oglasnik.hr kako se može uspešno poslovati na internetu.

Ključni događaj konferencije ipak je dolazak gospodina Endrju Kina, britansko-američkog preduzetnika i autora knjige “Kult amatera” koja predstavlja jasnu kritiku upućenu prema utopijskom idealizmu internet entuzijasta. Posle završenih studija na Londonskom univerzitetu, par godina je proveo na studijama i na Sarajevkom univerzitetu, da bi se sredinom 80ih zaputio u SAD na Berkli univerzitet u Kaliforniji gde ga je dočekao sam početak prve Internet revolucije. Kin je svoju prvu Internet kompaniju, tadašnji Audiocafe, osnovao 1995. i uspeo da izgradi u roku od nekoliko godina jednu od prvih velikih Internet muzičkih kompanija zajedno sa drugim pionirima tog doba. Poslednjih godina je poznatiki pod nadimkom “antihrist Silikonske doline” i govorio je na mnogim svetskim konferencijama, uključujući i Le Web u Francuskoj i konferenciju Ujedinjenih nacija o Internetu u Riu, izražavajući svoju zabrinutost o tome kako nove pojave na Internetu
nipodaštavaju autoritet stručnjaka i mnoge profesije. Endrju Kin, kao vešt poznavalac obe strane medalje zvane Internet i balkanske kulture, zaista može pružiti vredne savete za korišćenje Interneta u poslovanju 21. veka.

“Želja nam je, i mi je ostvarujemo, da omogućimo poslovnim ljudima i preduzetnicima u Srbiji ali i u regionu da na jednom mestu u toku tri dana i u jasnoj i sažetoj formi čuju uspešne primere i inspirišu se da ih primene u svom radu. Internet je danas u Srbiji dovoljno razvijen i balkanska tržišta poseduju toliki potencijal, da nema ni jednog razloga da se on ne uvede u redovno poslovanje svakog preduzeća, pa i da se razvoj tržišta ne osloni u velikoj meri na njega. Oni koji to učine sada stiču prednost nad konkurencijom i lakše će prebroditi vreme krize”, poručuju iz organizacionog odbora SEEWEB konferencije.

Leave a Reply