Internet

Internet zavisnost i zvanično priznata bolešću

Prvi put će internet zavisnost biti unesena u zvanični dijagnostički i klasifikacijski imenik Američke psihijatrijske asocijacije Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, koji izlazi u maju 2013. godine.

U ovu dijagnozu će biti uključeni i poremećaji izazvani prevelikom upotrebom smartfona i računara.

Leave a Reply