Internet · Telekomunikacije

IP Centrex: objedinjena komunikacija kompanije u virtuelnoj telefonskoj centrali

Telekom Srbija danas je u okviru 17. Internacionalnog telekomunikacionog foruma TELFOR 2009 predstavio jedinstvenu IP Centrex uslugu. IP Centrex usluga je savremeno rešenje za govornu komunikaciju i namenjena je poslovnim korisnicima.

„IP Centrex predstavlja novu generaciju telekomunikacijskih usluga, kojom Telekom Srbija nastavlja sa razvojem IP telefonije na našem tržištu. Oprema se ne kupuje, već dobija na korišćenje te će ova usluga kompanijama u Srbiji omogućiti značajne uštede i mogućnost usmeravanja sredstava u druge investicije“, istakla je Jelena Stojanović, direktor Funkcije za marketing i prodaju Telekoma Srbija.

Dodatnim uštedama doprinose besplatni razgovori zaposlenih u okviru mreže, mogućnost poziva ka svim mobilnim mrežama za samo 4,9 dinara i jeftiniji međunarodni razgovori. IP Centrex nudi i niz dodatnih usluga koje predstavljaju unapređene verzije klasičnih kućnih centrala, bez potrebe za zahtevnom i skupom opremom.

Uvođenjem ove usluge, Telekom Srbija pravi još jedan tehnološki iskorak u oblasti savremenih komunikacija. Ključna prednost za korisnika IP Centrex usluge ogleda se u mogućnosti da umesto da korisnik uloži značajna sredstva u kupovinu telefonske centrale, fiksnih telefona za svaku kancelariju, hardvera, softera i angažovanje profesionalca za održavanje čitavog sistema, Telekom Srbija daje korisniku svu opremu uz uslugu IP Centrex. To podrazumeva povezivanje, korišćenje, održavanje i konfigurisanje čitavog sistema iz resursa telekomunikacione mreže Telekoma Srbija.

Još jedna od prednosti IP Centrex usluge jeste što se kancelarije, u okviru jedne grupe, mogu nalaziti na različitim lokacijama. Usluga se zasniva na IP telefoniji, budući da se govor prenosi Internetom u obliku paketa i na taj način troškovi se svode na minimum.

U susret potrebama savremenog poslovanja i sve izraženije tendencije osnivanja malih i srednjih preduzeća, Telekom Srbija je oformio nekoliko IP Centrex paketa:

Soho 4 (do 4 lokala na jednoj lokaciji),
Soho 20 (od 5 do 20 lokala),
SME 60 (od 20 do 60 lokala),
SME 200 (od 60 d0 200 lokala) i
SME MAX (preko 200 lokala).

Leave a Reply