Internet

Istraživanje Infostuda o unutarkompanijskim odnosima

U dvomesečnom istraživanju koje je sproveo sajt poslovi.infostud.com a koje se bavilo ispitivanjem kvaliteta poslovnih odnosa unutar kompanija, odnosno odnosa između šefova i zaposlenih ali i kolegijalnih odnosa između zaposlenih, učestvovalo je ukupno 3940 ispitanika.

Rezultati pokazuju da većina ljudi radi u kolektivu sa divnim ljudima i ima odličan odnos sa njima, jer tako odgovara 37% učesnika u anketi sa pitanjem „Kako se slažete sa kolegama /koleginicama na poslu?“. Nešto manji broj, odnosno oko 35% ispitanika kaže da se slaže „kako sa kim“ i da stanje nije baš sjajno. Svaki peti učesnik u anketi odgovara da se sa kolegama slaže loše jer u firmi „vlada potpuni haos u međuljudskim odnosima“. Najmanji broj, odnosno samo oko 8% ispitanika kaže da se retko sa kim dobro slaže jer dok radi – gleda svoja posla.

U ovom istraživanju učestvovalo je tačno 2085 posetilaca koji su tokom septembra popunjavali anketu na sajtu poslovi.infostud.com

Sa druge strane, u istraživanju koje se bavilo kvalitetom odnosa sa nadređenima, svaki treći ispitanik odgovora da je njegov odnos sa šefom sasvim solidan, odnosno profesionalan i korektan. Gotovo identičan broj, odnosno 31% učesnika je na pitanje „Kako ocenjujete svoj odnos sa šefom?“ odgovorilo da odnos sa šefom „varira jer zavisi od njegovog raspoloženja“. Onih čiji je odnos sa šefom užasan bilo je među tačno 20% ispitanika, što znači da svaki peti ispitanik smatra da je njihov šef „nekorektan i da se nikada ne razume dobro sa zaposlenima“. Međutim, svaki deseti anketirani odgovara da je odnos sa šefom odličan i da se čak sa njim druže i nakon posla. Najmanji broj, odnosno svega oko 6% anketiranih odgovara da je odnos sa šefom „uglavnom loš, jer je on najčešće nezadovoljan i grub“.

U okviru ovog istraživanja, tokom oktobra ispitani su stavovi 1855 posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Leave a Reply