Internet

Istraživanje zarada web servisa Infostud

Da li muškarci zaista zarađuju više od žena? Prema podacima iz novog Infostudovog servisa, istrazivanjeplate.com izgleda da je ipak tako. Naime, prosečna plata muškaraca u Srbiji, na osnovu upisa posetilaca iznosi 47.500,00 dinara, dok je kod žena prosečna plata 40.400,00 dinara. Kad se radi o visini plate, najviša upisana plata muškaraca u Srbiji je 130.833,00 dinara, dok je kod žena 102.083,00 dinara.

Sa druge strane, postavlja se pitanje ko najviše, a ko najmanje zarađuje u Srbiji? Najviša upisana plata je među višim menadžmentom, gde prosečna uneta plata iznosi 101.138,00 dinara. Najniža upisana plata je u oblasti uslužnih delatnosti, gde prosečna uneta plata iznosi 22.530,00 dinara. Najviše je u proteklom mesecu zaradio jedan IT direktor i to čak 121 706,00 dinara, dok je najmanje zaradio/la krojač/šivač koji/a je zaradio/la svega 18.950,00 dinara.

Zaposleni na teritoriji Beograda imaju najviše razloga za zadovoljstvo, jer se u glavnom gradu i dalje najviše zarađuje – prosečno 51.500,00 dinara. Najmanje plate su u Pomoravskom okrugu, i iznose u proseku oko 30.500,00 dinara, pokazuju rezultati na osnovu upisa posetilaca servisa.

Prosečna plata u Srbiji, na osnovu svih upisa na specijalizovanom sajtu www.istrazivanjeplata.com iznosi oko 44.400,00 dinara. Od ukupnog broja upisa u servisu za istraživanje plata zaposlenih, oko 53% čine muškarci, dok oko 47% čine žene.

Popunjavanjem ovog jednostavnog upitnika, do sada je oko 15 000 ljudi saznalo visinu prosečne plate u svom sektoru i poredilo platu sa zaposlenima iz čitave Srbije. Osim na nivou naše zemlje, ovim stalnim servisom omogućeno je i poređenje plate i sa platama u nekim od zemalja srednje Evrope – Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, čime korisnici mogu dobiti dobiti širu i objektivniju sliku o rasponu plata ljudi koji rade na pozicijama sličnim njihovoj.

Leave a Reply