Internet

ITU postavila nove ciljeve razvoja širokopojasnog interneta do 2015. godine

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU) juče je u Ženevi saopštila da su na 4. zasedanju Komiteta UN za razvoj širokopojasnog interneta postavljeni novi ciljevi. To su sniženje standarda pristupa širokopojasnom internetu, uvođenje širokog pojasa u domaćinstva i masovni pristup Internetu.

Prema novim ciljevima, sve zemlje treba da do 2015. godine izrade plan ili strategiju o razvoju interneta širokog pojasa, i da sve zemlje u razvoju, putem racionalne kontrole, regulišu cenu usluge. Tako će oko 40 odsto domaćinstava u zemljama u razvoju moći da koristi Internet, pa će prosečna stopa dostupnosti u svetu biti 60 , a u zemljama u razvoju 50 odsto.

Leave a Reply