Zlatna bušena kartica – Superweek.hu
Internet

Ivan Rečević treći na takmičenju “Superweek 2015”

Simo Ahava je dobitnik ovogodišnje “Zlatne bušene kartice”, na Superweek-u u Mađarskoj, održanom 20.-22. januara ove godine. Priznanje je dobila nova verzija njegovih GTM alata (Google Tag manager) koji olakšavaju implementaciju ovog fantastičnog rešenja za implementaciju analitike i drugih alata ne koristeći programerske resurse.

Drugi po redu (prema glasovima publike na konferenciji) bio je Jošua Koren iz Izraela, sa rešenjem za avio kompanije koje registruje i obaveštava avio kompaniju kada kupci karata ne uspevaju da završe kupovinu u određenom vremenskom razdoblju (signali o problemima na web sajtu) koristeći Google Analitiku.

Zlatna bušena kartica – Superweek.hu

Zlatna bušena kartica – Superweek.hu

Treći po redu je bio naš Ivan Rečević (od 10 takmičara) sa rešenjem starog problema merenja offline konverzija za male prodavnice i klijente koji nemaju programerskih kapaciteta ni resursa za kompleksne alate, zasnovanom na WordPress pluginu. Alat koji šalje informacije o offline konverzijama prema Google AdWordsu i Google Analitici i spaja online posete sa realnim (offline) događajima. Koncept je izdržao kritike publike, a komentari industrije I potencijalnih kupaca su pozitivni, tako da se očekuje da će rešenje biti kreirano i ponuđeno javnosti. Krajnje jednostavno, tehnički ispravno i jednostavno za korišćenje, sistem unapređuje merenje performansi kampanja, prepoznaje kupce koji dolaze u prodavnicu ili zovu telefonom.

Leave a Reply