Internet

Javna rasprava o nacionalnom .rs domenu

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) obaveštava javnost da su pripremljeni nacrti dokumenata koji će regulisati budući proces registracije .rs Internet domena. Ovi dokumenti stavljeni su na dvonedeljnu javnu raspravu, koja će trajati od 24. septembra do 8. oktobra 2007. godine. Svi zainteresovani mogu naći dokumente i formular za slanje komentara na sajtu www.rnids.yu.

Radi se o dokumentima koji, između ostalog, govore o tome ko će moći da registruje .rs domen, na koji način, kako će teći proces prelaska sa .yu na .rs, kako će se rešavati sporovi oko .rs domena i kako postati ovlašćeni registar .rs domena. Nakon okončanja javne rasprave, na osnovu pristiglih sugestija, skupština RNIDS će konačno usvojiti pomenute dokumente, što će biti važan korak ka uvođenju u upotrebu novog Internet domena Srbije, koje se očekuje do kraja godine.

Da podsetimo, međunarodna organizacija “Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve” (ICANN), saglasila se početkom septembra ove godine sa dodelom novog nacionalnog Internet domena Republike Srbije, kojim će upravljati RNIDS. Svojom odlukom, ICANN je predvideo da se prelazak sa .yu na .rs domene okonča do 30. septembra 2009. godine.

Dokumenta možete preuzeti na strani http://www.rnids.yu/page.php?file=00050.html&list=3 a komentare možete poslati preko formulara na istoj strani. Poželjno je da komentari budu u formi konkretnog teksta člana koji se menja, dodaje ili briše. Nakon završetka javne rasprave od 2 nedelje, korigovane nacrte dokumenata treba da usvoji skupština RNIDS posle koje počinje njihova primena.

Likovi za direktno preuzimanje dokumenata:

– Opšti uslovi ugovora o registraciji .RS domena (http://www.rnids.yu/include/data/list0016.pdf)
– Opšti uslovi o radu ovlašćenih registara (http://www.rnids.yu/include/data/list0015.pdf)
– Pravilnik o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .RS domena (http://www.rnids.yu/include/data/list0014.pdf)
– Pravilnik o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra (http://www.rnids.yu/include/data/list0013.pdf)

Diskusija o nacrtima dokumenata će se voditi na forumima EliteSecurity (http://www.elitesecurity.org/f230) i DevProTalk (http://www.devprotalk.com/t1198-registar-nacionalnog-internet-domena.html).

Leave a Reply