Internet

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine

Obezbeđivanje širokopojasnog pristupa svakom građaninu predstavlja osnovni zadatak savremene civilizacije. Deklaracijom UN 2010. godine ovo je postavljen kao milenijumski cilj koji treba da obezbede sve savremene države. Ovakvim pristupom građanima je omogućeno da osim telefona, interneta i TV-a mogu da koriste i veliki broj savremenih servisa i usluga: e-poslovanje, e-bankarstvo, e-trgovina, e-obrazovanje, e-zdravstvo.

internet

 

Sve ovo zajedno bi trebalo da dovede do značajnog povećanja efikasnosti poslovanja svakog pojedinca, ali i do značajnog stepena razvoja svih proizvodnih, industrijskih i bankarskih oblika poslovanja. Ubrzan razvoj širokopojasnih mreža predstavlja izazov za razvoj moderne IKT domaće industrije i to u izradi specifičnog hardvera namenjenog potrebama pojedinca u domaćinstvima ili u privatnim firmama, ali i za potrebe merenja, kontrole i upravljanja u velikim državnim sistemima (smart grid mreže). S druge strane, treba imati u vidu da je dobra telekomunikaciona infrastruktura jedan od osnovnih parametara za definisanje konkurentnosti jedne ekonomije, ali i za privlačenje stranih investitora.

S tim u vezi, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo Nacrt strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine  i pokreće Javnu raspravu koja će trajati od danas, 22. novembra 2013. godine do 5. decembra 2013. godine do 17h.

Preuzmite: Nacrt strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016 godine

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave svi zainteresovani mogu da šalju na e-mail adresu[email protected]. Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Sanja Grčić, tel. 011/20-20-074.

Nakon Javne rasprave i pristiglih komentara Ministarstvo će izraditi Akcioni plan koji će obezbediti sprovođenje ove Strategije.

Leave a Reply