Internet · Provajderi

Javna rasprava o pravilniku za pružaoce WiMax usluga

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo otvorilo je javnu raspravu o pravilniku kojim se definišu minimalni uslovi za raspisivanje javnog nadmetanja za dobijanje radiofrekvencija za pružanje usluga bežičnog pristupa u frekvencijskom opsegu između 3.4 i 3.8 GHz.

Javna rasprava počinje danas i trajaće narednih 15 dana. Od stručne javnosti se očekuju sugestije vezane za broj licenci, oblasti pokrivanja, rok u kome treba da se dostigne odgovarajuća pokrivenost, period na koji se izdaje licenca… Primedbe i sugestije mogu se slati na adresu bratislava.sumzerovic(at)mtid.sr.gov.yu.

Javna rasprava biće zaključena okruglim stolom na ovu temu, koji će biti održan 15. februara u 12 sati u Privrednoj komori Srbije (Terazije 23). Po utvrđivanju konačnog teksta i objavljivanja u Službenom glasniku, Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) će obaviti proceduru javnog nadmetanja i izdati odgovarajuće licence.

Preko WiMax tehnologije, građanima će biti omogućeni brzi Internet pristup i telefonske usluge. WiMax tehnologija, pre svega, omogućava pristup na fiksnoj lokaciji, u kući ili na poslu, međutim nove generacije WiMaxa pružaju servis na proizvoljnoj lokaciji, tako da korisnik može da menja poziciju kada koristi laptop ili slični uređaj. Ova tehnologija koristi bežični pristup i, samim tim, zahteva manja ulaganja. Ministarstvo smatra da će putem nje da se ubrza primena Interneta u Srbiji, što je veoma važno za razvoj naše ekonomije i društva u celini.

Istovremeno će se ubrzati obezbeđivanje telefonskih usluga svim građanima i rešavanje problema dvojnika. Ministarstvo je u nacrtu pravilnika predložilo da se podele regionalne licence po okruzima. To je u skladu sa politikom decentralizacije koja je u evropskom duhu, a takođe omogućava da i manje firme mogu da konkurišu za licence. Prema nacrtu pravilnika, u svim okruzima će biti podeljene po tri licence, osim u Beogradu, gde će biti izdata samo jedna licenca, jer je veliki deo opsega već ranije bio dodeljen.

Leave a Reply