E-servisi · Internet

Javna stručna rasprava o Smernicama za izradu web prezentacija organa državne uprave

Republički zavod za informatiku i Internet pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Smernicama za izradu web prezentacija organa državne uprave v.3.0

Predmet javne rasprave

Smernice za izradu web prezentacija organa državne uprave v.3.0

Način učešća u javnoj raspravi

• Komentare možete slati na:

– ovoj strani putam kontakt formulara;
– e-mail adresu: [email protected].

• Osobe za kontakt ispred RZII u vezi sa sprovođenjem ove javne rasprave je Ivan Branisavljević ([email protected])

Javna rasprava traje do 24. oktobra 2010. godine.

Pravo komentarisanja imaju samo registrovani korisnici. Registraciju možete izvršiti na stranici Registracija

Dozvoljeno je dodavanje dokumenta tipa: .xls,.xlsx,.doc,.docx,.pdf. Maksimalna dozvoljena veličina dokumenta je 8MB.

Leave a Reply