Internet

Javne konsultacije o izmenama Opštih uslova o registraciji .rs domena

Upravni odbor RNIDS-a, na 182. sednici od 30. aprila 2014, usvojio je nacrt izmena Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena i odlučio da otvori period javnih konsultacija o predloženim izmenama.

Predmet konsultacija:
Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena

Početak perioda konsultacija:
6. maj 2014. u 12.00

Krajnji rok za slanje predloga i komentara:
19. maj 2014. u 12.00

.rs

RNIDS poziva ovlašćene predstavnike u Konferenciji suosnivača, ovlašćene registre nacionalnih domena, članove domaće internet zajednice i druge zainteresovane, da se uključe u javne konsultacije, tako što će svoje predloge i komentare u vezi sa navedenim predmetom konsultacija u navedenom roku poslati na adresu: [email protected].

Osoba za kontakt u vezi sa javnim konsultacijama je Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom ([email protected], 063 387-260).

Nakon isteka perioda za slanje komentara, Kancelarija RNIDS-a će Upravnom odboru podneti izveštaj o primljenim predlozima i komentarima, nakon čega će Upravni odbor uputiti na usvajanje Konferenciji suosnivača konačan predlog Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena. – See more at: http://rnids.rs/lat/vesti/poziv-na-javne-konsultacije-o-izmenama-op%C5%A1tih-uslova-o-registraciji-domena/id/4559#sthash.yT4lg5sM.dpuf

Leave a Reply