E-servisi · Internet

Jedinstvena lista dužnika u Srbiji na Internetu

Ministarstvo pravde Srbije objavilo je u novom Službenom glasniku Pravilnik o uvođenju jedinstvenog registra izvršnih dužnika, koji će biti dostupan na internetu.

Službeni glasnik Republike Srbije je u broju 77/2011 objavio novi podzakonski propis za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju – Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika, koji je ministar pravde usvojio 27. septembra 2011. godine. Predmetni propis je pripremila Radna grupa koju koordinira BEP (USAID Projekta za bolje uslove poslovanja).

Ovim podzakonskim propisom se uređuje vođenje jedinstvenog registra pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika, koga vodi Ministarstvo pravde u obliku javne elektronske baze podataka. Ovaj podzakonski akt sadrži obrazac prijave za upis u Registar izvršnih dužnika (prilog), kao njegov sastavni deo. Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika stupa na snagu 24. oktobra 2011. godine.

Prilog: Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika

Leave a Reply