Internet · Provajderi

Jeftino korišćenje Interneta za novosađane

Već godinu dana u novosadskoj Gradskoj biblioteci u Dunavskoj ulici radi Informaciono-referalni centar sa čitaonicom, jedini servis takve vrste u javnim bibliotekama u Srbiji. Usluge centra, međutim, koristi mali broj korisnika.
Ovaj centar obezbeđuje besplatan internet za članove biblioteke, korišćenje referensnih kolekcija (enciklopedije, biografije, bibliografije, serijske publikacije…), složena pretraživanja interneta, utvrđivanje izvora i pronalaženje informacija, isporučivanje informacija korisnicima, posebne resurse za istraživački rad, tematsko pretraživanje elektronskih izvora i baza podataka…

Kako za naš list kaže Milica Kirćanski iz Matične službe Gradske biblioteke, iako centar radi već godinu dana, interesovanje nije na očekivanom nivou jer Novosađani izgleda još nisu upoznati kakve sve usluge mogu ovde da dobiju.
– Ipak, dnevno kroz centar prođe desetak zainteresovanih, od čega je najveći broj studenata – navodi Milica Kirćanski.
Pored redovnih članova Gradske biblioteke koji mogu besplatno da koriste Informaciono-referalni centar, postoji mogućnost i posebnog učlanjena koje omogućava samo korišćenje usluga tog centra. Članarina je zaista simbolična, za jedan mesec košta 50, za tri 100, a za šest meseci 150 dinara.
– U informacionoj eri biblioteke treba da budu centri lokalne zajednice i podrška tehnološkog razvoja. Pružajući ljudima slabijih materijalnih mogućnosti pristup skupim bazama podataka, internetu, vežbe na kompjuterima i obuku za osnovne programe, biblioteka premošćuje digitalni jaz, povećava nivo edukovanosti stanovištva i pomaže ekonomskom razvoju lokalne zajednice – napominje Milica Kirćanski, ističući da je to jedna od najvažnijih funkcija Informaciono-referalnog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu.

Računar u ulozi bibliotekara
Referalni servis je evoluirao iz službe poznate kao bibliotekar-informator, koji daje preporuke i informacije korisniku. Kako su zahtevi postajali kompleksniji, stvorila se potreba za posebnim odeljenjem koje će imati obučen kadar i posebne resurse za istraživački rad korisnika.

Baze podataka

KOBSON (25 elektronskih servisa sa 17.000 naučnih časopisa iz svih oblasti)

EBART (baza podataka tekstova iz štampanih medija, od početka 2003.)

INDOK (registar i baza svih propisa donetih na saveznom i republičkom nivou, od 1945. godine do danas)
(24 časa)

Leave a Reply