Internet

Još 5 dana prednosti za stare vlasnike .yu domena

Korisnici Interneta koji su imali registrovane domene u .YU registru, prema Pravilniku o prestanku rada .YU registra i početku rada .RS registra , do 10.9.2008 godine imaju prednost pri registraciji svojih domena u .RS registru.
Naime, ukoliko neko ko poseduje .YU domen ne iskoristi svoje pravo i ne registruje isti domen u .RS registru do 10.9.2008, posle ovog datuma, neko drugi će moći da registruje domen za koji nije iskorišćeno pravo preče registracije.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS)je nevladina neprofitna organizacija čiji je osnovni zadatak održavanje .RS registra. RS je oznaka koja predstavlja Republiku Srbiju na internetu.

Pri dobijanju ovlašćenja za upravljanje .RS domenom od strane ICANN-a , RNIDS je preuzeo obavezu da u određenom roku ukloni sa interneta korišćenje oznake .YU koju je Republika Srbija koristila od 1994. godine.

Ukupno je registrovano oko 40.000 .YU domena,a danas u 6 časova je registrovano ukupno 31.356 .rs domena a od toga preregistrovano je 16.606 .rs domena.
Iz ovih brojeva vidi se da je preregistraciju obavilo tek oko 40% firmi.

RNIDS očekuje da deo firmi, registrovanih u .yu domenu,više ne postoji. U RNIDS-u smatraju da je u opasnosti da izgubi svoj identitet na internetu između 5.000 i 15.000 firmi koje zbog toga mole da požure sa preregistracijom.

Leave a Reply