Internet

Još jedan magazin ubuduće samo u on-line verziji

Mesečni magazin “Total Politics” najavio je da će ubuduće izlaziti samo u on-line verziji. Do sada je prodavan po ceni od 3,99 funti, i imao je poslednji prijavljeni tiraž (ditovan od strane ABC-a za 2012. godinu) 9.287 primeraka, od kojih je 85% bilo besplatno.

Izdavač je ovu promenu najavio kao deo šire digitalne strategije, ali i kao posledicu činjenice da on-line izdanje Total Politics ima više čitalaca na on-line nego u štampanom formatu, čemu je razlog nešto mlaža publika u i izvan Westministera.

Kao i mnogi drugi izdavači koji se susreću sa sličnim problemom, Total Politics se odlučio da svojim čitaocima “služi” na način koji njima više odgovara, a to je on-line. Magazin je bio dostavljan uglavnom poslanicima, skupštinskim i stranačkim liderima, ostalim učesnicima u političkom životu i to većinom kao besplatan primerak. Svoje prvo izdanje objavio je sa intervjuo Gordona Browna na naslovnoj strani.

Leave a Reply