Internet

Kako ćete živeti sa Internetom 2025?

U znak dvadesetpetogodišnjice Interneta koja je obeležena pre nekoliko dana, Pew Research Center je sproveo istraživanja u cilju boljeg razumevanja Interneta i njegove uloge u budućnosti. U saradnji sa Univerzitetom Elon, ispitano je preko 2500 nasumice odabranih ljudi o tome kako će Internet izgledati 2025. godine i kakav će efekat imati na živote ljudi.

Među ispitanicima našli su se i eksperti u oblasti informacionih tehnologija poput jednog od pionira interneta Vint Cerf-a, poznatog kao ‘otac Interneta’ i Hal Varian-a, specijaliste za informacionu ekonomiju.

www

Po završetku istraživanja odgovori ispitanika su grupisani po kategorijama, koje se mogu interpretirati kao teze, pozitivne i negativne.

Inc.com je odabrao pet najinteresantnijih predviđanja ovog istraživanja:

1. Ljudi će postati svesniji sveta oko sebe, samim tim i svog ponašanja

“Zahvaljujući Internetu znamo kako neko negde u svetu provodi svoje dane, čime se bavi, koliko ga to zaokuplja, šta ga motiviše, kako funkcioniše u društvu, sa porodicom. To menja način na koji posmatramo ljude, kako o njima razmišljamo, a praveći neizbežna poređenja i kako o sebi razmišljamo.”  – tvrdi Judith Donath saradnica Centra za Internet i društvo Univerziteta Harvard.

2. Razmena podataka putem interneta pretvoriće se u dnevnu rutinu koju više nećemo ni primećivati

Joe Touch, direktor Instituta za Informacione nauke pri Univerzitetu Southern California predviđa da za desetak godina  više nećemo razmišljati da ‘odemo online’ i ‘pronađemo nešto na netu’. Nasuprot tome samo ćemo pogledati to što nas zanima, jer ćemo u svakoj sekundi svog života biti online.

3. Nosivi uređaji će promeniti zdravstveni sistem

“Postojaće nosivi uređaji koji će detektovati ne samo rane znake bolesti nego i sam rizik da se bolest javi. Pomoću ovih sprava ljudi će moći da promene svoje štetne navike i tako spreče bolesti”– predviđa Aron Roberts sa Univerziteta Berkeley.

4. Obrazovanje će biti dostupno svima

Hal Varian, sadašnji Google-ov glavni ekonomista, smatra da je ovo jedna od najvećih prednosti interneta u budućnosti, jer kako sam kaže: “Možda najpametnija osoba na svetu danas vuče neki plug i niko za njega ili nju ne zna. Ako obrazovanjem uspemo da dopremo do takvih ljudi, zamislite kakav će to uticaj imati na razvoj društva u celini.”

5. Privatnost će nestati

“Samo privilegovana nekolicina će imati priliku da sačuva svoju privatnost, mada postavlja se pitanje da li će odoleti da tako i postupe.” – tvrdi Vint Cerf.

izvo: BizLife

Leave a Reply