Internet

Kako zaštititi decu od negativnih internet sadržaja

Za alate koji služe za filtriranje negetivnih sadržaja u cilju zaštite dece na internetu, najviše problema donose sadržaji koje stvaraju sami korisnici, odnosno ono što zbirno zovemo Web 2.0. Ovo je rezultat koji je pokazala Nezavisna evropska analiza alata za filtriranje koju je po narudžbi Evropske komisije sprovela revizorsko-konsultantska kompanije Deloitte u sklopu Programa za sigurniji internet.

Tako je zbog uključivanja Weba 2.0 u ovogodišnje istraživanje preko 30 posto softverskih filter-alatki pokazalo slabije rezultate nego u pređašnjoj analizi.

Ipak, u poređenju sa prošlom godinom, polovina alata za filtriranje unapredila je sposobnost filtriranja stranica koje nemaju seksualni sadržaj. Analiza je pokazala da, opšte gledajući, bolje funkcionišu alati za filtriranje namenjeni mlađoj deci, do osam godina, dok najviše ocene na testu sigurnosti nije dobio ni jedan filter-alat za decu od 11 do 16 godina. Rezultati su bili povoljniji kad se ispitivanje ograničilo na na filtriranje pornografskog sadržaja, a najslabiji u pogledu filtriranja sadržaja koje stvaraju sami korisnici (Web 2.0), koje je daleko teže filtrirati.

«Sadržaji koje stvaraju sami korisnici, poput internetskih stranica za razmenu slika ili videa, menjaju se svake sekunde. Klasična rešenja za filtriranje sa ‘crnim’ ili ‘belim’ listama sadržaja na internetu su, prema tome, ozbiljno dovedena u pitanje. U rešavanje izazova koje donosi Web 2.0 moraće da se, pored kompanija koje se bave razvojem alata za filtriranje, uključi i sama internet zajednica», ističe Faruk Muratović, menadžer u Odelenju za poslovno savetovanje u Deloittu.

Što se tiče jednostavnosti korišćenja, mnoga softverska rešenja ocenjena su lošije u odnosu na prošle godine. Korisnici očekuju jedostavne načine filtriranja: plug-and-play rešenja, unapred instalirane alate, te alate koji su već uključeni u ponudu ISP provajdera. Alati za filtriranje sadržaja koje nude ISP provajderi i oni koji su kao opcija uključeni u operativne ssiteme ocenjeni su kao najjednostavniji za upotrebu.

Leave a Reply