Internet

Kampanja za internet bezbednost mladih u Kini

U Kini je u toku kampanja za internet bezbednost, koja ima za cilj popularizuju zakona i propisa u vezi sa internetom i podsticanje roditelja da daju sugestije deci u korišćenju interneta, uz poštovanje osnovnih društvenih vrednosti.

Ovu kampaniju su organizovali Kancelarija za informatiku, Ministarstvo prosvete, Centralni komitet lige mladih komunista i Svekineska federacija žena, kao i više od stotinu vebstranica.

yabrana-internet

Tromesečna kampanja odvija se putem interneta i kroz različite aktivnosti u direktnom kontaktu sa zainteresovanima.

Kina ima najveću populaciju korisnika interneta na svetu sa 5.91 miliona do juna 2013. godine.

Istovremeno, Kina ima i najviše korisnika starosti od 15 do 24 godina – 1,8 miliona.

Leave a Reply